Dự án và công trình

Dự án và công trình

Công trình máy làm mát văn phòng giày Thái Bình thuộc tập đoàn TBS

Công trình máy làm mát văn phòng giày Thái Bình thuộc tập đoàn TBS

Ngày đăng: 22/09/2015 10:15 AM

Cồng trình máy làm mát văn phòng giày Thái Bình thuộc tập đoàn Thái Bình Shoes

Hình công trình 6

Hình công trình 6

Ngày đăng: 22/10/2020 03:09 PM

Hình công trình 5

Hình công trình 5

Ngày đăng: 22/10/2020 03:08 PM

Hình công trình 4

Hình công trình 4

Ngày đăng: 22/10/2020 03:08 PM

Hình công trình 3

Hình công trình 3

Ngày đăng: 22/10/2020 03:08 PM

Hình công trình 2

Hình công trình 2

Ngày đăng: 22/10/2020 03:07 PM

Hình công trình 1

Hình công trình 1

Ngày đăng: 22/10/2020 03:07 PM

Xây dựng và kinh doanh Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – TP HCM

Xây dựng và kinh doanh Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – TP HCM

Ngày đăng: 27/12/2013 04:16 PM

Tên dự án: Xây dựng và kinh doanh Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – TP HCM
Tổng giá trị (VNĐ): 490.000.000.000
Thời gian:
+ Khởi công: 2006
+ Hoàn thành: 2009 
Chủ đầu tư: CIENCO5

Khu đô thị nam Cửa Đại - Điểm đến của hợp tác đầu tư

Khu đô thị nam Cửa Đại - Điểm đến của hợp tác đầu tư

Ngày đăng: 27/12/2013 04:15 PM

Quy mô Dự án : khoảng 832 hecta, Vị trí: thuộc địa giới hành chính các xã Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Lắp Đặt Hệ Thống Quạt Hút Thông Gió Nhà Xưởng - Công Ty Giày Thái Bình (Chi nhánh Sóng Thần 3)

Lắp Đặt Hệ Thống Quạt Hút Thông Gió Nhà Xưởng - Công Ty Giày Thái Bình (Chi nhánh Sóng Thần 3)

Ngày đăng: 18/08/2018 01:58 AM

Hệ Thống Quạt Hút Thông Gió Nhà Xưởng Công Nghiệp

Đăng ký nhận khuyến mãi

Chia sẻ với chúng tôi